SLUŽBY

sluzby

Spoločnosť MENTA MEDIA s.r.o. monitoruje dianie v podnikateľskom prostredí, zbiera, triedi a spracúva informácie do databáz, ktoré využíva pre správne nasmerovanie klienta k jeho efektívnej činnosti, propagácii jeho firmy, marketingového myslenia a podnikania istých a správnych krokov.

 

SPOLOČNOSŤ MENTA MEDIA s.r.o. POSKYTUJE SLUŽBY:

 • Organizujeme školenia, semináre, konferencie
 • Organizujeme a ozvučujeme kultúrne a spoločenské podujatia
 • Vykonávame mimoškolskú vzdelávaciu činnosť
 • Aktívne pôsobíme v prostredí reklamy a marketingu
 • Vydávame publikácie, knihy, letáky, brožúrky a reklamný materiál
 • Pracujeme s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
 • Sprostredkujeme podnikateľské aktivity v oblasti obchodu
 • Sprostredkujeme podnikateľské aktivity v oblasti výroby
 • Sprostredkujeme podnikateľské aktivity v oblasti reklamy
 • Zabezpečujeme služby súvisiace s produkciou filmov alebo videa
 • Zabezpečujeme služby súvisiace s produkciou audiozáznamov
 • Podielame sa na výrobe elektronických zariadení a počítačov
 • Zabezpečujeme poradenstvo a počitačové spracovanie údajov
 • Zabezpečujeme servis počítačov podľa požiadaviek zákazníka
 • Zabezpečujeme ekonomické a právne poradenstvo
 • Prenájímame hnuteľné vecí
 • Prenájímame nehnuteľnosti s poskytovaním iných než zákl. služieb
 • Poskytujeme úver alebo pôžičku
 • Poskytujeme služby súvisiace so skladovaním
 • Vykonávame prípravné práce k realizácii stavby
 • Vykonávame ukončovanie stavieb a ich zmien
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Poskytujeme služby rýchleho občerstvenia
 • Aktívne skúmame možnosti trhu a podnikateľského prostredia

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…