PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

podnikatelskeporadenstvo

Ponúkame Vám výber vzdelávacích akcií, ktoré naša spoločnosť MENTA MEDIA s.r.o. organizuje, spoluorganizuje, zabezpečuje, alebo sa podiela na ich realizácii…

Informácia pre záujemcov o cyklus prednášok
“PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO”

Na jednotlivé vzdelávacie programy sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa podmienky pre jednotlivé kurzy. Absolvent každého vzdelávacieho programu po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získa certifikát, ako potvrdenie o absolvovaní požadovaného vzdelávania.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať.

 

Vzdelávací program pre podnikateľov:

 

jednoEU

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…