MARKETING A MANAGMENT

marketingamenezment

Ponúkame Vám výber vzdelávacích akcií, ktoré spoločnosť MENTA MEDIA s.r.o. organizuje, spoluorganizuje, zabezpečuje, alebo sa podiela na ich realizácii…

Informácia pre záujemcov o cyklus prednášok
“MARKETING A MANAGMENT”

Na jednotlivé vzdelávacie programy sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa podmienky pre jednotlivé kurzy. Absolvent každého vzdelávacieho programu po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získa certifikát, ako potvrdenie o absolvovaní požadovaného vzdelávania.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať.

Vzdelávací program pre podnikateľov:

 

jednoEU

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…