Edukačné aktivity

edukačné aktivity

VZDELÁVACIE AKTIVITY SPOLOČNOSTI:
Ponúkame Vám výber vzdelávacích akcií, ktoré naša spoločnosť
MENTA MEDIA s.r.o. organizuje, spoluorganizuje, zabezpečuje,
alebo sa podiela na ich realizácii…

 

rok 2008 – 2014 Vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Spolupracujeme na projekte
“Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov”…

rok 2010 – 2014 Podnikateľské poradenstvo
Pripravujeme cyklus prednášok podnikateľského poradenstva
v oblasti právneho, ekonomického a marketingového zabezpečenia firmy…

rok 2010 – 2014 Marketing a managment
Poradíme vám ako efektívne zapájať do činnosti Vašej spoločnosti
marketingové myslenie a ako správne riadiť Vašu firmu…

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…